Helyzetfelismerés

Követelmény #

 • A vizsgázó ismerje fel az úttest típusát, forgalmi rendjét, a rá vonatkozó közúti jelzéseket és azoknak megfelelően közlekedjen a járművel.
 • Útkereszteződéshez közeledve tudnia kell, hogy haladási irányának megfelelően mi szabályozza az áthaladási elsőbbséget, a besorolást, a jobbra, vagy balra bekanyarodást.
 • A helyzet gyors áttekintésével győződjön meg arról, hogy ki és hogyan (lassítással, vagy megállással) kötelezett az elsőbbségadásra.
 • Elsőbbséggel rendelkező útvonalon, az útkereszteződés felé haladva fel kell ismernie az elsőbbségi viszonyát („Főútvonal” illetve az „Útkereszteződés alárendelt úttal” jelzőtábla). Az elsőbbségről lemondhat a vizsgázó, ha ezzel a forgalom többi résztvevőjének segíteni lehet. Le kell mondani az elsőbbségről minden olyan esetben, amikor balesetveszélyt, vagy balesetet kell megelőzni, illetőleg elhárítani.
 • Ha az útkereszteződésben jelzőlámpás forgalomirányítás van, vagy a forgalmat rendőr irányítja, akkor annak jelzéseinek megfelelően kell cselekedni.
 • Ha a forgalmat fényjelző készülékkel irányítják, a vizsgázó zöld jelzésnél győződjön meg arról, hogy az áthaladási, kanyarodási lehetőség valóban biztosított-e.
 • A vizsgázónak tudnia kell, hogy mi a különbség a kör-, és a nyíl alakban világító zöld jelzés, valamint a kiegészítő fényjelzés között, mi a teendője jobbra és balra kanyarodás esetén.
 • A fényjelző készülék sárga jelzésére a járművével álljon meg, ha a jelzést féktávolságon kívül kapja és ha a kereszteződés előtt biztonságosan meg tud állni. Ha a sárga jelzést féktávolságon belül kapja, törekedjen a kereszteződés mielőbbi elhagyására.
 • A fényjelző készülék piros jelzésére álljon meg.
 • Piros-sárga jelzés esetén járművével a kereszteződéshez közeledve – a közlekedési partnerek mozgását is figyelve – sebességét tartva (esetleg csökkentve) várja meg a zöld jelzést, és ha lehet megállás nélkül folytassa útját. Álló jármű esetén készüljön fel az indulásra, hogy zöld jelzésre egyenletesen, rángatás mentesen, gyorsítva tudjon elindulni.
 • A fényjelző készülék villogó sárga jelzésénél fokozott óvatossággal és körültekintéssel közelítse meg járművével a veszélyes helyet, vagy út-kereszteződést. A veszély jellegétől függően cselekedjen, készüljön fel az esetleges megállásra is!
 • A kereszteződésben, ha a forgalmat nem rendőr és nem is fényjelző ké-szülék irányítja, akkor a közúti jelzőtáblák az irányadóak, vagy az egyenrangú utak kereszteződésére vonatkozó szabályok a meghatározóak. Ha az útkereszteződés előtt „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla van elhelyezve, akkor megállásra felkészülten kell a kereszteződést megközelíteni.
 • Útkereszteződés esetén meg kell állni a kötelező megállás helyét jelző vonalnál (a vonal előtt), annak hiányában az útkereszteződésbe való behajtás előtt. A keresztező jármű forgalom elsőbbségének biztosítása után kellő körültekintéssel kell elindulni.
 • Meg kell győződni arról, hogy a védett útvonalon haladnak-e járművek és elsőbbségüket – szükség esetén – ismételt megállással is meg kell adni. A kötelező megállás helyét jelző vonal hiányában ott kell megállni, ahonnan a keresztező forgalmat már látja, de nem zavarja (illetőleg akadályozza), és az elsőbbség megadása után biztonságosan folytathatja útját.
 • Ha az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van elhelyezve, akkor a kereszteződést úgy kell megközelíteni, hogy a keresztező járműforgalom és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen haladó gyalogosok számára – ha kell megállással is – elsőbbséget tudjon adni.
 • Kijelölt gyalogos-átkelőhely felé a járművel úgy haladjon, hogy szükség esetén megállással is biztosítani tudja a gyalogosok elsőbbségét, és e tekintetben őket a jármű sebességével ne tévessze meg. A kijelölt gyalogos átkelőhelyen való áthaladáskor, illetve a megállás utáni elinduláskor a gyalogosok és a jármű között – a gyalogosok folyamatos haladására számítva – mindig kellő és biztonságos távolság legyen. Fokozott figyelemmel kísérje mozgásukat, magatartásukat, csak akkor gyorsítson, ha a kijelölt gyalogos átkelőhelyet, a „gyalogosok vonalát” elhagyta.
 • Útkereszteződésben való kanyarodás közben a vizsgázó adjon elsőbbséget az azon úton áthaladó gyalogos számára, amelyre a járművel kanyarodik.
 • A vizsgázó járművével vasúti átjáróhoz közeledve, annak jellegétől és beláthatóságától függően a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével csökkentse sebességét, fénysorompó esetén a villogó fehér jelzésnél is csak azután hajtson rá a vasúti átjáróra, ha az áthaladás veszélytelenségéről meggyőződött.
 • A vizsgázó alkalmazza a jármű kivilágítására vonatkozó előírásokat.
 • Az irányjelző működéséről az ellenőrző lámpa (hang) segítségével kell meggyőződni, majd figyelni, hogy azt mások is észrevették-e, és a jelzésre megfelelő módon reagáltak-e.
 • Ha a vizsgázó elsőbbségéről lemond, a járművel úgy mozogjon, hogy annak sebessége összhangban legyen az elsőbbségadási szándékával. A vizsgázónak észre kell vennie a közlekedő partnerek hang-, fény-, vagy kézjelzését.

Hibavonalat kell adni, ha #

 • a kereszteződés előtt – a körülményekhez képest – túlságosan távol kezd lassítani,
 • a közlekedési helyzetet lassan ismeri fel,
 • a helyes besorolás után elsőbbségadás, vagy manőver céljából nem ott áll meg a járművel, ahonnan a helyzetet felismerhetné,
 • a közúti jelzésekre kissé késve, de helyesen reagál,
 • piros-sárga jelzésnél nem készül fel az indulásra,
 • tilos jelzésnél benyomott tengelykapcsoló pedállal, sebességi fokozatba kapcsolva áll a járművel,
 • a járdán lévő gyalogosokat az úttestre „csalogatja”,
 • kissé késve (vagy idejekorán), de nem félrevezetően ad irányjelzést,
 • nem kellő ideig – rövid ideig – ad irányjelzést,
 • nem győződik meg arról, hogy jelzéseit észlelték-e a közlekedő partnerek,
 • a közlekedési partnerek jelzéseire nem megfelelően reagál (lassan, de még időben reagál),
 • a mögöttes és a jármű melletti forgalmat nem rendszeresen figyeli,
 • a járművek kivilágítására vonatkozó előírásokat helytelenül alkalmazza.
0
  0
  Kosár tartalma
  A kosár üresVissza az oldalra